Rachunki płatne na każde żądanie

  • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych
  • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej
  • możliwość przewalutowania środków
  • możliwość otrzymywania wyciągów bankowych
  • waluta: USD, EUR, GBP, CHF

Rachunki płatne na każde żądanie służą do dokonywania płatności i rozliczeń zgodnych z przepisami prawa dewizowego jak również do gromadzenia środków pochodzących z tytułów zgodnych z prawem dewizowym.