• bezpieczeństwo środków finansowych Kupującego i Sprzedającego
  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • minimalizowanie ryzyka związanego z przeprowadzaniem transakcji dokonywanych w obrocie gospodarczym.