Dobry Start - dodatek w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.

Dobry Start - dodatek w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.
Świadczenie Dobry Start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin.

Bez względu na dochód rodziny każdy uczeń otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:
 
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

 
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-portal-empatia/