• karta kredytowa z limitem
    od 500,00 zł do 50 000,00 zł
  • bezpłatne wydanie karty
  • 0 zł za zmianę limitu kredytowego

  • 0 zł za użytkowanie karty*
  • 0 zł za zastrzeżenie karty
  • 0 zł płatność kartą w punktach usługowo-handlowych za granicą
  • bezpłatna zmiana numeru PIN w bankomatach Banku Nowego S.A.
  • dzienny limit transakcji bezgotówkowych do wysokości dostępnych środków
  • dzienny limit transakcji gotówkowych do 2 500,00 zł

* 0 zł /m-c jeśli wartość transakcji bezgotówkowych za poprzedni miesiąc wyniesie co najmniej 400,00 zł  (w innym przypadku 5,00 zł/m-c)