• dla osób fizycznych
  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe