• dostępna w Oddziałach Banku i przez Internet
  • stała stopa procentowa
  • okres lokaty - 3, 6 lub 12 miesięcy
  • minimalna kwota - 1 000,00 zł