Szanowni Państwo,

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w dniu 27 października 2021 r. sprzedał 100% akcji Banku Nowego BFG S.A. Pakiet większościowy (72%) nabył Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu (WBS), prowadzący działalność pod nazwą neoBANK.

Powyższa sprzedaż akcji nie ma wpływu na ciągłość funkcjonowania Banku Nowego BFG S.A. i obsługi jego klientów. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. WBS jako inwestor strategiczny zamierza w dalszym ciągu zapewnić bezpieczeństwo środków deponentów i dalsze nieprzerwane prowadzenie i obsługę rachunków bankowych na dotychczasowych zasadach. Bez zmian kontynuowana będzie obsługa dotychczas udzielonych kredytów i pożyczek.

Bank Nowy BFG S.A. to instytucja pomostowa, do której przeniesiono wydzieloną część poddanego w dniu 17 stycznia 2020 r. przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS). Z dniem sprzedaży przez BFG 100% akcji Banku Nowego BFG S.A. zakończony został proces przymusowej restrukturyzacji PBS, a Bank Nowy BFG S.A. utracił status instytucji pomostowej.