Bank Nowy BFG S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 10 listopada 2021 roku) w Warszawie w trybie art. 405 ustawy Kodeks spółek handlowych odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Nowego BFG S.A., na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy Banku Nowego BFG S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 10 listopada 2021 roku, do pełnienia poniższych funkcji w Radzie Nadzorczej Banku Nowego BFG S.A. drugiej kadencji następujące osoby:

Pana Janusza Labrenca – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pana Andrzeja Ziółkowskiego – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Pana Bernarda Budniaka – na członka Rady Nadzorczej

Pana Zbyszko Kasztelan – na członka Rady Nadzorczej

Pana Jerzego Smierzchałę – na członka Rady Nadzorczej

Panią Małgorzatę Stawicką – na członka Rady Nadzorczej


Zarząd Banku Nowego BFG S.A.